BỔ SUNG ACID FOLIC LÀM GIẢM NHẸ BỆNH ALZHEIMER BỞI PHẢN ỨNG VIÊM: Một thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên thực hiện ở Trung Quốc năm 2016

Thử nghiệm lâm sàng: Bổ sung acid folic làm giảm bệnh Alzheimer Kết quả nghiên cứu đã cho thấy: bổ sung acid folic sau 6 tháng có lợi cho bệnh nhân Alzheimer (AD). (Người sưu tập và dịch lược: Tiến sỹ – Bác sỹ Nguyễn Văn Tuấn) Tóm tắt nghiên cứu: Bối cảnh / Mục … Đọc tiếp BỔ SUNG ACID FOLIC LÀM GIẢM NHẸ BỆNH ALZHEIMER BỞI PHẢN ỨNG VIÊM: Một thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên thực hiện ở Trung Quốc năm 2016