XVĐM và biến chứng

CƠ CHẾ SINH HỌC CỦA Nitric oxide (NO)

Tổng quan về Nitric oxide Phùng Trung Hùng – Nguyễn Phước Long Từ lâu loài người đã tin rằng các tín hiệu giữ vai trò liên lạc giữa các tế bào với nhau là các phân tử phức tạp như protein hay peptide, lipid,… Ngày nay, đã có nhiều bằng chứng rõ ràng rằng có […]

NHỒI MÁU NÃO

NHỒI MÁU NÃO (Cerebral infarction) (THẦN KINH HỌC – Chủ biên: GS.TS. Nguyễn Văn Chương) 1. Đại cương 1.1. Định nghĩa nhồi máu não Nhồi máu não gồm các quá trình bệnh lý gây hẹp hoặc gây tắc mạch máu não, lưu lượng tuần hoàn não của một vùng nào đó giảm trầm trọng gây […]

.
.
.
.