NGHIÊN CỨU QUỐC TẾ ĐÃ CHỨNG MINH HIỆU QUẢ DỰ PHÒNG SUY GIẢM TRÍ NHỚ (Alzheimer) của Acid folic và Coenzym Q10

Acid folic và Coenzym Q10 cải thiện chức năng nhận thức trên chuột được tiêm Streptozotocin vào não thất 2012 Mar-Apr; 15(2): 719–724. (Chúng tôi xin đăng toàn văn nghiên cứu quốc tế năm 2012 chứng minh tác dụng dự phòng suy giảm trí nhớ của acid folic và Coenzym Q10. Chỉ dịch tóm tắt … Đọc tiếp NGHIÊN CỨU QUỐC TẾ ĐÃ CHỨNG MINH HIỆU QUẢ DỰ PHÒNG SUY GIẢM TRÍ NHỚ (Alzheimer) của Acid folic và Coenzym Q10