VAI TRÒ COENZYM Q10 TRONG BỆNH TIM MẠCH VÀ TĂNG HUYẾT ÁP

KHÁI QUÁT VAI TRÒ CỦA COENZYM Q10 TRONG BỆNH TIM MẠCH (2009) Vai trò coenzym Q10 trong bệnh lý tim mạch, tăng huyết áp và hội chứng giống Meniere Kumar A1, Kaur H, Devi P, Mohan V. Pharmacol Ther. 2009 Dec;124(3):259-68. doi: 10.1016/j.pharmthera.2009.07.003. Epub 2009 Jul 25. Coenzyme Q10 (ubiquinone) là một coenzym ty thể cần thiết cho việc … Đọc tiếp VAI TRÒ COENZYM Q10 TRONG BỆNH TIM MẠCH VÀ TĂNG HUYẾT ÁP