VITAMIN B12 VÀ ACID FOLIC GIÚP KIỂM SOÁT ĐƯỜNG MÁU Ở BỆNH NHÂN TIỂU ĐƯỜNG

Bổ sung Acid Folic và Vitamin B12 giúp cải thiện kiểm soát đường huyết trên bệnh nhân đái tháo đường type 2:

Kết quả nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng đa trung tâm, công bố Quốc tế năm 2020

Cập nhật nghiên cứu: BSCKII. Quách Hoàng Kiên, TS.BS. Nguyễn Văn Tuấn

Bổ sung Acid Folic 5mg và Vitamin B12 500 mcg giúp kiểm soát tốt đường máu ở người bệnh đái tháo dường type 2. Sản phẩm Homo BQ có 5 thành phần, trong đó Acid Folic 1mg, Vitamin B12 = 5 mcg, vì vậy người bệnh cần dùng Homo BQ 5 viên/ngày trong giai đoạn điều trị tích cực.

mẫu Homo BQ mới

TPCN Homo BQ có chứa thành phần Acid Folic và Vitamin B12

Mục tiêu : Nghiên cứu đánh giá vai trò của bổ sung acid folic và vitamin B12 trên kiểm soát đường huyết, dề kháng insulin và lipid máu ở bệnh nhân tiểu đường type 2

Thiết kế nghiên cứu và cách tiến hành : Thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên đối chứng, không mù, đa trung tâm. Đối tượng nghiên cứu bao gồm 80 bệnh nhân đái tháo đường type 2 kiểm soát đường huyết ổn định bằng đường uống và được chia ngẫu nhiễn thành 4 nhóm :

Nhóm A : Bổ sung acid Folic 5mg/ngày

Nhóm B: Bổ sung Vitamin B12 (500mcg/ngày);

Nhóm C: Bổ sung acid Folic (5mg/ngày) và vitamin B12 (500 mcg/ngày); Nhóm D (chỉ dùng thuốc đường uống kiểm soát đường huyết)

Kết quả:  HbA1C cải thiện đáng kể trong nhóm B và nhóm C. HbA1C giảm trung bình 1,2 %  và 1,5%, có ý nghĩa thống kê với p = 0,04 và 0,02 tương ứng) so với nhóm D.

Nhóm B và C cũng cho thấy cải thiện đáng kể nồng độ insulin máu, đề kháng insulin và nồng độ adiponectin so với nhóm D. Nồng độ homocysteine giảm đáng kể trong 3 nhóm so với điều trị dùng thuốc kiểm soát đường máu đơn thuần (nhóm D). Không cải thiện về đặc tính lipid máu trong cả 4 nhóm.

Kết luận :

Bổ sung vitamin B12 giúp cải thiện kiểm soát đường máu, hiệu quả tốt hơn khi kết hợp với acid folic ; đồng thời vitamin B12 và acid folic giúp đề kháng Insulin ở bệnh nhân đái tháo đường type 2.

 

Folic acid and vitamin B12 supplementation in subjects with type 2 diabetes mellitus: A multi-arm randomized controlled clinical trial

Swayamjeet Satapathya, Debapriya Bandyopadhyayb,*, Binod Kumar Patroc, Shahnawaz Khana, Sanjukta Naikb

https://doi.org/10.1016/j.ctim.2020.102526 Received 28 March 2020;

Received in revised form 20 July 2020; Accepted 20 July 2020

Objective: This study was conducted to investigate and compare the effects of add-on folic acid and vitamin B12 supplementation on glycaemic control, insulin resistance and serum lipid profile in subjects with type 2 diabetes mellitus. (5mg/ngày);

Study design & Intervention: This study was a randomized, multi-arm, open-label clinical trial. 80 patients with type 2 diabetes and on stable oral antidiabetics were enrolled and 20 patients each were randomly allocated to one of the four groups – Group A: add-on Folic acid (5 mg/day); Group B: add-on Methylcobalamin (500 mcg/ day); Group C: add-on Folic acid (5 mg/day) + Methylcobalamin (500 mcg/day) and Group D: Standard oral anti-diabetic drugs. The patients were followed up after 8 weeks.

Results: HbA1c improved significantly in Groups B and C [median changes from baseline – 1.2 % (– 13 mmol/ mol) and – 1.5 % (– 16 mmol/mol) respectively, p values 0.04 and 0.02 respectively] compared to Group D.

Groups B and C also showed significant improvements in plasma insulin, insulin resistance and serum adiponectin compared to Group D. Serum homocysteine declined significantly in all three groups with add-on supplementation compared to standard treatment. No improvement in the lipid profile was noted in any of the groups.

Conclusions: Add-on supplementation with vitamin B12 improved glycaemic control and insulin resistance in patients with type 2 diabetes mellitus.

 

Chia sẻ bài viết

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
.
.
.
.